تیغه کرکره برقی

تیغه کرکره برقی اصلی ترین قسمت یک کرکره هست که تمام سطح این نوع درب را تشکیل می دهد. تیغه های کرکره اتوماتیک با استفاده از یک مکانیزم ساده به …

تیغه کرکره برقی ادامه مطلب »