فروش و نصب انواع موتور کرکره برقی تبریز

کرکره برقی

موتور کرکره برقی ساید

موتور کرکره برقی ساید در کنار شفت و محل جمع شدن تیغه ها نصب …
کرکره برقی

موتور کرکره برقی توبلار

موتور کرکره برقی توبلار بدليل اينکه بشکل لوله مي باشند و درون رول…