نوشته‌ها

کرکره برقی

موتور کرکره برقی ساید

موتور کرکره برقی ساید در کنار شفت و محل جمع شدن تیغه ها نصب …
کرکره برقی تبریزکرکره برقی تبریز

کرکره برقی تبریز