کرکره برقی ارزان

تیغه کرکره برقی

By |2022-12-30T02:40:30+03:3030 آوریل 2020|Categories: کرکره برقی تبریز و تیغه, تبریز کرکره برقی|Tags: , , |

تیغه کرکره برقی اصلی ترین قسمت یک کرکره هست [...]

موتور کرکره برقی توبلار

By |2021-08-15T00:48:41+04:3011 آوریل 2019|Categories: کرکره برقی تبریز و موتور, تبریز کرکره برقی|Tags: , , , , , |

موتور کرکره برقی توبلار بدليل اينکه بشکل لوله مي باشند [...]

کرکره برقی تبریز

By |2022-04-23T04:24:35+04:308 آگوست 2018|Categories: تبریز کرکره برقی, تبریز گیت|Tags: , , , , , , , , , , |

کرکره برقی تبریز کرکره برقی تبریز [...]

Go to Top