اهمیت استفاده از درب اتوماتیک و انتخاب درست آن بسته به نحوه عملکرد و ميزان امنيتي که براي مکان مورد نظر به وجود مي آورند مورد بررسی قرار می گیرد.

درب اتوماتیک تبریز

اهمیت استفاده از درب اتوماتیک و انتخاب درست آن بسته به نحوه عملکرد و ميزان امنيتي که براي مکان مورد نظر به وجود مي آورند مورد بررسی قرار می گیرد.

درب اتوماتيک از لحاظ نحوه عملکرد و کاري که انجام مي دهند به پنج گروه مجزا تقسيم مي شوند.

درب اتوماتیک امنیتی: گروه نخست دربهاي اتوماتيک امنيتي مي باشند که براي نمونه مي توان به درب اتوماتيک مراکز نظامي و يا اماکن خاص همچون آزمايشگاه ها و همچنين آشيانه هاي پرواز اشاره نمود. در واقع هدف از استفاده از درب اتوماتیک در این مورد بيشتر به دليل جنبه امنيتي آنهاست تا جوانب ديگر همچون آسايش و زيبايي.

درب اتوماتیک رفاهی: گروه دوم درب اتوماتيک رفاهي مي باشد که وظيفه فراهم کردن آسايش و رفاه را براي عموم بر عهده دارند. به عنوان مثال دربهاي اتوماتيک مورد استفاده در پارکينگ منازل، درب اتوماتيک بيمارستان ها و غيره را مي توان نام برد. مطلب درب اتوماتیک تبریز گیت را مطالعه بفرمایید.

درب اتوماتیک صرفه جویی: گروه سوم دربهاي اتوماتيک اي هستند که باعث صرفه جويي در مصرف انرژي مي شوند و از اتلاف آن جلوگيري مي نمايند. نمونه هاي استفاده از درب اتوماتیک به این منظور هتل ها و فروشگاه ها می باشد. لینک درب اتوماتیک تبریز گیت در توییتر

درب اتوماتیک بهداشتی: گروه بعدي درب اتوماتيک اي هستند که بيشتر جنبه بهداشتي دارند تا امنيتي و رفاهي. در واقع وظيفه اصلي اين دربهاي اتوماتيک جلوگيري از ايجاد آلودگي هاي گوناگون در اثر تماس دست و غيره مي باشند. اين نوع درب اتوماتيک بيشتر در محيط هايي که جنبه پزشکي دارند از جمله در آزمايشگاه ها و يا به عنوان درب ورودي اتاق عمل ها مورد استفاده قرار مي گيرند.

درب اتوماتیک جایگزین انسان: گروه آخري که بايد مورد معرفي قرار گيرد درب اتوماتيک هستند که جاگزين نيروي انساني مي شوند و به اتوماسيون محل مورد نظر کمک به سزايي مي نمايند. در واقع اين دربهاي اتوماتيک جنبه رفاهي هم دارند و باعث افزايش سرعت عملکرد نيز مي شوند.


درب اتوماتیک تبریز گیت